ΕΚΤΑΦΗ

3 χρόνια μετά από την κηδεία, ακολουθεί η διαδικασία της εκταφής και της περισυλλογής των οστών.

Κατά την εκταφή, εάν θέλετε, βρισκόμαστε δίπλα σας για να σας στηρίξουμε και να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία όλων των απαραίτητων ενεργειών εκταφής, την περισυλλογή, τη φύλαξη ή τη μεταφορά των οστών στον τόπο που επιθυμείτε ή την αποτέφρωσή τους.