ΣΤΟΛΟΣ

Τα αυτοκίνητά μας:
* Το hundai trajet μπορεί να μεταφέρει 2 σωρούς.