ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην Τελετή του Μνημόσυνου για την ψυχή του αγαπημένου σας προσώπου.

Τα μνημόσυνα που τελούνται σήμερα είναι: τα 3ήμερα, τα 9μερα, των 40 ημερών, τα 3μηνα, τα 6μηνα, τα 9μηνα, τα ετήσια και τα 3χρονα.

Αναλαμβάνουμε και οργανώνουμε το Μνημόσυνο όπως επιθυμεί η οικογένεια.